eXTReMe Tracker
® Всички права запазени. Възпроизвеждането на цели или части от текста, музиката или видеоматериала, става след изрично писмено съгласие на Фондацията.. В сайта са поместени авторски музикални произведения и църковни песнопения, изпълнени от дамски църковен хор с дипл.диригент Любка Шопова
За контакти: e-mail: info@fondacia-prof-j-shopov-fuib.bg; info.fuib@t-online.de, изпълнителен директор Вера Шопова, vera.shopova@gmx.de, тел. +359887660005, +491719338273.
Александър Пешев, дипл.инж. - Музикална и видео продукция във Фондацията- звукозапис и обработка.
ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"
 

14 септември 1934 г. е Рожденият ден на проф. Йордан Шопов- титуляр на Фондацията и Учител на учителите, както го наричат неговите колеги. Той притежаваше удивителното качество да дава “зелена улица” и “шанс за житейска изява” на всеки, който се е обърнал към него за съвет и помощ. Затова  го помнят с добро и до ден днешен.

Е, в черната дупка на медийния космос все още витаят галактически злобни историци с комплекс за малоценност, подхранен от липсата на издадени от тях научни трудове, които определената академична степен регламентира. Остава им само да манипулират общественото съзнание с полулъжи и полуистини. Засега...Но самата история ни учи, че идва момент, когато истината излиза на преден план.Може би ще го доживеем...

А дотогава моето сърце ще бъде винаги  един дом за баща ми, създаден с огромна любов.

Вера Шопова

 

Фондацията на юристите и историците в РБългария " проф. Йордан Шопов"- фондация в обществена полза - приветства българския народ с пожелания за здраве, уют в дома, успехи в благородните начинания и неизчерпаеми сили, за да продължи делата, които да напомнят на света, че България е жива, че България я има, че България е една достойна страна. С уважение, УС на Фондацията