ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На 11 май 2007 г. в 123 СОУ „Стефан Стамболов” бе проведено маркетингово проучване относно параметрите на Програмната схема на нашата Е-медия в ученическото пространство. Разискваше се възможността младите – бъдещето на България да създават Е-предавания, да участвуват в тях , както и да ги водят.

Защо избрахме това училище ?

добрата практика в изпълнение на целите на Лисабонската стратегия - „Учене през целия живот” се утвърждава в 123 СОУ „Стефан Стамболов” със собствен облик директорът на 123 СОУ – г-жа Мариета Петлешкова – сподели, че училището е най-младото в историята на район „Красна поляна”- само на 20 години. Създадено с мащабност и пространствени решения, то е параметрирано не само да обучава подрастващото поколение, а и да им осигурява възможности за богата извънкласна дейност. Цялата колегия на 123 СОУ работи в посока за създаване на творческо самочувствие у всеки ученик. Насърчаването на индивидуалното е важният подход, тук няма страх от самоизява и колективна такава, напротив - желанието да бъдат видени и чути е доминиращо. Доказателствата говорят сами по себе си – І- во място на регионалното състезание „Българите -130 години свободни европейци и др.

На предварително подбраните въпроси анкетираните ученици конфигурираха предложенията си. Резултатите от анкетата можете да видите на страницата “Вашето мнение”.

              Основната платформа на ученическото участие бе концентрирано във възможността да популяризират собственото си изкуство - стихотворения, проза, картини, авторска музика ; нека всичко  оживее чрез Сайта на Фондацията и нашата Е-медия.

Предложихме на желаещите всякаква помощ в първите стъпки в интер-радиоефира при подготвката на демо-CD, като основната координационна роля в това отношение се стационира на Техническия директор на Сайта.