ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"

На 7-8 септември, 2007

в София, ДИУУ, се състоя

 

ДЕВЕТАТА конференция с международно участие на Сдружението на -   преподавателите по история в България

на тема:

 

"Разнообразие на източниците и средствата в обучението по история",

 

Приветствия към участниците в конференцията поднесоха

доц. Р. Кушева

председател на Сдружението,

 

а  от името на гостите –

д-р Пламен Славов

от Комисия по образованието при парламента на Република България.

 

Морийн Куни

почетен председател на Асоциацията на учителите по история в Ирландия, представи “Историческото образование и подготовката на учители в Ирландия” и “Учебниците и оценяването по история в Ирландия на 12-14 годишните ученици”,

 

Полина   Вербитска,

председател  на   Всеукраинската асоциация на учителите по история – “Обучението по история в Украйна в началото на третото хилядолетие”.

 

Параметри на експозетата

 

доц. Румяна Кушева

представи данни от емпирично изследване

-Целите на историческото образование през погледа на учениците и техните учители

 

Дора Чаушева,

Директор на Национален музей "Васил Левски", Карлово - Експозицията на национален музей МВ. Левски" и историческото образование"

 

Ася Николова,

Директор на Националния музей “Христо Ботев", Калофер -Историята на българското образование в експозицията на Национален музей “Христо Ботев"

 

Кина Котларска,

експерт по история във Великотърновска област -
Велико Търново - музеи под открито небе

 

Илонка Попова,

 ст.  експерт  по история, София област –

Юбилейните   годишнини   на   Болградската   гимназия   (българи   - бежанци в Украйна

 

Анелия Андонова.

Гимназия  " Хр.   Ботев “, Кирил Кьосев, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Дупница –

Големите промени и малките етнически групи в Дупница през XX в. (проучване)

 

гл. ас. д-р Георги Якимов

Поглед   върху   българския   опит   в   обучението   по   гражданско образование (края на XIX -началото на XX век

 

Галя Иванова,

Свищов

-Интеркултурни срещи - Свищов - дунавската врата на България


Емилия   Кътова, Милка Димитрова, Любомира Панковска,

Пловдив

–Пловдив- космополитният   град

 

Анелия Ковачева,

Плевен

-Културното разнообразие на моя град - Изработването на албум"Историята на град Плевен в снимки",

 

Аделина Пенева,

Шумен

-Интерпретацията на късносредновековните чужди хроники - път към разбирането за „другостта

 

Татяна Рангелова,

София

- Миниатюрата като източник за живота на западноевропейското общество Х1-ХV в.-

 

Маруся Максимова,

Търговище

-Избори в училище

 

Диана Илиева,

София

–Родолюбие без ограничения" - 15 години НК "Родолюбие

 

Диана Георгиева,

Пловдив

-Българският принос към общото културно наследство на Европа - урок- обобщение в ЗИП-история 9 кл.

 

Емилия Гарванска,

СОУ "Иван  Вазов" Мездра

-От краезнание към възпитаване граждани на света (Ул. "Христо Ботев"- главната порта на град Мездра)

 

ст. ас. Юлия Симеонова,

ВТУ Св. Св. Кирил и Методии

-“Мултикултурни аспекти в учебниците по история и цивилизация за 5 клас”

 

Цветана Дойкова,

София

-Българската държава  и   правата  на  етническите  общности  -  опит  в използването на помагалото "Споделеното минало - обучение за бъдещето


Николай Чакъров,

Русе

-Формиране на умения за критичен анализ чрез използване на различни източници за историята на Германия след 1945 г. в 10. клас

 

Лилия  Атанасова,

Добрич

-На колела по пътищата на българската история


Никола Караиванов,

София

-В. Левски и българските общности в Украйна в края на XIX в.


Атанаска Янева,

с. Прилеп, Бургаско

-Културното разнообразие на Моето селище - ученическа колекция от етнографски експонати

 

ст.ас. Бистра Стоименова,

СУ- ДИУУ

-“Дидактически вариант за работа с иконографски документ (гоблена от Байо) при изучаване средновековното общество в Западна Европа в 8. клас"


Радостина Николова,

София

-Приложение    на    ИКТ    в    обучението    по    съвременна    световна
история"

 

Нина Бъчварова,

Г. Оряховица

-Резултати от технология за работа със символи и символни изображения в 11 клас


Любомира Панковска,

Пловдив

-Османците и тяхната експанзия на Балканите / урок за нови знания в 8 кл.

 

Г-жа Вера Шопова

представи новата роля на уеб сайта на  фондация "Проф. Йордан Шопов- Фондация на юристите и историците в РБългария" като мултимедиен инструмент за интерактивно обучение